Προδιαγραφές προϊόντων AMO

Ποιά χρηματοοικονομικά προϊόντα σας ενδιαφέρουν;

null
Συνάλλαγμα
null
Συμβάσεις επί της διαφοράς
null
Αμοιβαία Κεφάλαια Διαπραγμάτευσης
null
Μετοχές
null
Μέταλλα
null
Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης
null
Ανταλλαγή για φυσικά εμπορεύματα
null
Ομόλογα
null
Αμοιβαία Κεφάλαια
null
Συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης

Σημείωση: Ορισμένα από τα παραπάνω προϊόντα ενδέχεται να μην είναι ακόμη διαθέσιμα προς διαπραγμάτευση. Ανατρέξτε στην πλατφόρμα συναλλαγών σας για να μάθετε ποια από τα προϊόντα είναι διαθέσιμα.

Ας ξεκινήσουμε!

*Το κεφάλαιό σας διακινδυνεύει

Μενού

Tα CFDs είναι σύνθετα προιόντα και εμπεριέχουν υψηλό κίνδυνο και ενδέχεται να μην είναι κατάλληλα για όλους τους επενδυτές, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια χρημάτων λόγω μόχλευσης. Το 73% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση CFDs με αυτόν τον πάροχο. Bεβαιωθείτε ότι αντιλαμβάνεστε πλήρως πως λειτουργούν τα CFDs, τους επενδυτικούς σας στόχους, το επίπεδο εμπειρίας, και τον υψηλό κίνδυνο απώλειας των χρημάτων σας