Επενδύσεις σε ανώτερο επίπεδο

Ενισχύστε τις στρατηγικές σας με λεπτομερείς τεχνικές αναλύσεις και προοπτικές αγορών

Εξετάσετε τις κινήσεις τιμών, τα επίπεδα στήριξης, αντίστασης και σημεία ενεργοποιήσης χρησιμοποιώντας γραφήματα, διαθέσιμα για όλα τα κύρια νομίσματα.
Καθημερινές τεχνικές προοπτικές πάνω στα πιό δημοφιλή προϊόντα για να σας βοηθήσουν με τις επενδυτικές σας επιλογές και στο να εντοπίσετε ευκαιρίες επενδύσεων.

Οι πληροφορίες/επικοινωνίες παρέχονται μόνο για λόγους ευκολίας και ενημέρωσης. Καμία πληροφορία που παρέχεται δεν αποτελεί συμβουλή αγοράς ή /και πώλησης για οποιοδήποτε χρηματοοικονομικό προϊόν, ούτε πρέπει να χρησιμεύσει ως βάση για οποιαδήποτε επενδυτική απόφαση, σύσταση ή συμβουλή. Η Windsor Brokers Ltd. (“Windsor”) δεν εγγυάται την ακρίβεια ή την πληρότητα οποιασδήποτε πληροφορίας, ανάλυσης, πρόβλεψης ή παρόμοιου, που παρέχεται από οποιονδήποτε υπάλληλο της Windsor ή από τρίτο μέρος. Παρά το γεγονός ότι η Windsor προσπαθεί πάντα να παρέχει την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση, η Windsor δεν θα ευθύνεται σε κανένα πελάτη, συνεργάτη ή / και τρίτο πρόσωπο για την ακρίβεια των πληροφοριών, περιεχομένων ή οποιουδήποτε άλλου σχετικού ζητήματος. Οι εκφράσεις γνώμης που περιλαμβάνονται στις επικοινωνίες και ενημερώσεις είναι μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, και μπορεί να κατοπτρίζουν τις προσωπικές απόψεις του συντάκτη/αναλυτή και όχι της Windsor.

Tα CFDs είναι σύνθετα προιόντα και εμπεριέχουν υψηλό κίνδυνο και ενδέχεται να μην είναι κατάλληλα για όλους τους επενδυτές, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια χρημάτων λόγω μόχλευσης. Το 66.7% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση CFDs με αυτόν τον πάροχο. Bεβαιωθείτε ότι αντιλαμβάνεστε πλήρως πως λειτουργούν τα CFDs, τους επενδυτικούς σας στόχους, το επίπεδο εμπειρίας, και τον υψηλό κίνδυνο απώλειας των χρημάτων σας.