Επενδύσεις σε ανώτερο επίπεδο

Ενισχύστε τις στρατηγικές σας με λεπτομερείς τεχνικές αναλύσεις και προοπτικές αγορών

Εξετάσετε τις κινήσεις τιμών, τα επίπεδα στήριξης, αντίστασης και σημεία ενεργοποιήσης χρησιμοποιώντας γραφήματα, διαθέσιμα για όλα τα κύρια νομίσματα.
Καθημερινές τεχνικές προοπτικές πάνω στα πιό δημοφιλή προϊόντα για να σας βοηθήσουν με τις επενδυτικές σας επιλογές και στο να εντοπίσετε ευκαιρίες επενδύσεων.

Disclaimer: Information provided in our communications/technical analysis reports are provided for your convenience and information purposes only. No information contained in communications and/or analysis reports should constitute a solicitation for the purpose of purchase and/or sale of any financial instrument, nor should they serve as the basis of any investment decision/recommendation/advice. WB Trade EU Ltd (the ‘Company’) does not guarantee the accuracy or completeness of any information, analysis, forecast or similar, provided by any of the Company’s employees or third party. Although the Company does its very best to provide the best quality service at all times, it shall not be held liable to any client/partner and/or third person for the accuracy of the information, content, or any other related matter. Expressions of opinion included within reports/communications may be personal to the author and may not necessarily reflect the opinion(s) of the Company.

Tα CFDs είναι σύνθετα προιόντα και εμπεριέχουν υψηλό κίνδυνο και ενδέχεται να μην είναι κατάλληλα για όλους τους επενδυτές, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια χρημάτων λόγω μόχλευσης. Το 72.7% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση CFDs με αυτόν τον πάροχο. Bεβαιωθείτε ότι αντιλαμβάνεστε πλήρως πως λειτουργούν τα CFDs, τους επενδυτικούς σας στόχους, το επίπεδο εμπειρίας, και τον υψηλό κίνδυνο απώλειας των χρημάτων σας.