Σχεδιασμένο από επενδυτές για επενδυτές

Ενημερωθείτε για όλες τις προγραμματισμένες ανακοινώσεις και τα σημαντικά γεγονότα που θα λάβουν μέρος παγκοσμίως. Το οικονομικό ημερολόγιο της Windsor ενημερώνεται αυτόματα μόλις γίνουν ανακοινώσεις έτσι ώστε να παρέχουν στους επενδυτές ουσιώδες πληροφορίες οι οποίες πιθανόν να επηρεάσουν τις χρηματοοικονομικές αγορές και επομένως, τις επενδύσεις σας.

Οι περασμένες ή/και μελλοντικές προβλέψεις δεν αποτελούν αξιόπιστες ενδείξεις για μελλοντικές επιδόσεις.

Tα CFDs είναι σύνθετα προιόντα και εμπεριέχουν υψηλό κίνδυνο και ενδέχεται να μην είναι κατάλληλα για όλους τους επενδυτές, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια χρημάτων λόγω μόχλευσης. Το 72.7% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση CFDs με αυτόν τον πάροχο. Bεβαιωθείτε ότι αντιλαμβάνεστε πλήρως πως λειτουργούν τα CFDs, τους επενδυτικούς σας στόχους, το επίπεδο εμπειρίας, και τον υψηλό κίνδυνο απώλειας των χρημάτων σας.