Η εταιρία με παγκόσμια φήμη για επενδύσεις σε Forex & CFD

Γνωρίστε μας καλύτερα

Ευκαιρίες επένδυσης για όλους.

H Windsor ιδρύθηκε το 1988 με όραμα να προσφέρει σε όλους τους επενδυτές πρόσβαση στις χρηματοοικονομικές αγορές και την δυνατότητα να επενδύουν με ισότητα, διαφάνεια και ασφάλεια.

Η αποστολή μας τα τελευταία 30 χρόνια ήταν να διευκολύνουμε την πρόσβαση στις παγκόσμιες αγορές αλλά και να προστατέψουμε τα κεφάλαια των επενδυτών από ακραίες συνθήκες της αγοράς, καθώς επίσης και τα ρίσκα που εμπεριέχουν οι ίδιες οι συναλλαγές σε χρηματοοικονομικά προϊόντα.

Ο τρόπος με τον οποίο καταφέραμε μέχρι σήμερα και συνεχίζουμε να πετυχαίνουμε τον σκοπό μας οφείλεται κυρίως στα υψηλά κεφαλαιακά αποθέματα της εταιρίας μας, στην καλή εταιρική διακυβέρνιση, στην επιχειρησιακή ηθική και στις δίκαιες επιχειρηματικές πρακτικές. Επίσης, προσπαθούμε όσο το δυνατό καλύτερα να προσφέρουμε στους επενδυτές μας επαρκείς εργαλεία για τις επενδυτικές τους δραστηριότητες με την κατάλληλη εξυπηρέτηση πελατών.

Τα τελευταία 10 χρόνια ιδρύθηκαν αμέτρητες επενδυτικές εταιρίες. Λίγες όμως εταιρίες κατάφεραν να επιβιώσουν, ακόμη και αν ορισμένες ήταν εισηγμένες σε δίαφορα χρηματιστήρια με μεγάλες πελατειακές βάσεις. Δύο κύριες αιτίες που οδήγησαν αυτές τις εταιρίες σε πτώση ήταν η έλλειψη όρασης και ο ανεπαρκείς χειρισμός στην διασφάλιση των συμφερόντων των πελατών τους, βάζοντας σαν κύριο στόχο τους το γρήγορο κέρδος.

Σε αντίθεση με άλλες εταιρίες, η Windsor Brokers επεκτεινόταν σταδιακά και σταθερά, διευρύνοντας την πελατειακή μας βάση, επενδύοντας στην τεχνολογία και στο ανθρώπινο δυναμικό, παραμένοντας πάντα πιστοί στις αρχές μας και στον απώτερο σκοπό μας, την προστασία κεφαλαίων των επενδυτών.

Πρωταρχικός μας στόχος για τα 30 χρόνια που πέρασαν όπως και για τα επόμενα 30 χρόνια, θα παραμείνει στην δέσμευση μας προς τους πελάτες οι οποίοι έχουν ως πρωταρχικό στόχο να επενδύουν με μια εταιρία η οποία δίνει έμφαση στην ασφάλεια, την ακεραιότητα και την αξιοπιστία για να πετύχουν τους επενδυτικούς τους στόχους.

...η ελιά συμβολίζει αξίες όπως την αιωνιότητα, την δύναμη, την αντίσταση, την αποφασιστικότητα, την αναγέννηση και την ανάπτυξη. Με τον ίδιο τρόπο, η Windsor Brokers έχει δυνατά θεμέλια με βαθιές ρίζες. Είμαστε εδώ και θα συνεχίσουμε να αναπτυσσόμαστε για πολλές γενιές ακόμη, όπως την ελιά.
Johny AbuaitahΓενικός Διευθυντής
Tα CFDs είναι σύνθετα προιόντα και εμπεριέχουν υψηλό κίνδυνο και ενδέχεται να μην είναι κατάλληλα για όλους τους επενδυτές, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια χρημάτων λόγω μόχλευσης. Το 72.7% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση CFDs με αυτόν τον πάροχο. Bεβαιωθείτε ότι αντιλαμβάνεστε πλήρως πως λειτουργούν τα CFDs, τους επενδυτικούς σας στόχους, το επίπεδο εμπειρίας, και τον υψηλό κίνδυνο απώλειας των χρημάτων σας.