Tο παρόν έγγραφο είναι διαθέσιμο μόνο στην αγγλική γλώσσα.

GENERAL

Windsor Brokers Ltd. (“Windsor” or “Company”), is licensed and registered with the Cyprus Securities and Exchange Commission with authorization number 030/04, and offers the products and services in accordance with the Investment Services and Activities and Regulated Markets Law of 2007 and the Markets In Financial Instruments Directive (MiFID 2004/39/EC & MiFID II 2014/65/EU), relevant law(s) and directive(s), as amended from time to time.

This Notice is not intended to be exhaustive and cannot disclose or explain all of the risks and other significant aspects associated with investing in financial markets. You should be aware that there are significant risks in trading financial instruments and that past performance is not a guide to or guarantee of future performance.

CFDs are complex financial products and not suitable for all investors. CFDs are leveraged products, carrying high risk to your capital and may result in the loss of the entire investment. Your profit and loss will vary according to the extent of the fluctuations in the price of the underlying asset. Entering into any transaction in financial instruments is carried out voluntarily and at your own risk.

It is advisable to carefully consider whether trading in such financial instrument(s) is appropriate for you in light of the experience, objectives, financial resources and any other relevant circumstances. You should understand all risks involved with trading in financial instruments and if necessary, seek for an independent advice.

The Company acts on a principal capacity whereby it will be the sole execution venue for the execution of the clients’ orders for CFDs.

TECHNICAL

Clients, who undertake transactions on the electronic trading system(s), are exposed to risks associated to the use of online systems, including but not limited to the failure of hardware and software.

The result of any system failure may be that your request is not executed according to instructions or not executed at all. All transactions effected are at your sole risk and you shall be solely liable under all circumstances. Windsor will not be held responsible for any delays in transmission, delivery or execution of your request(s) due to failure, malfunction, interruption, disconnection or malicious actions of information, communication, electricity, electronic or other systems.

You understand that Windsor does not guarantee access to the Website and/or any of the products and/or services to be available at all times, or in any given location at any specific time.

You acknowledge that trading in an electronic platform carry risks for which you are solely responsible for any financial losses caused by, among others, (a) failure of client’s or company’s hardware or software failure, malfunction or misuse, (b) poor internet connection either on the side of the client, the Company or both including interruptions, transmission blackouts, public electricity network failures, overload of connection or hacker attacks, (c) wrong settings in Client’s Terminal, (d) delayed Client’s Terminal.

MARKET CONDITIONS

Financial markets may fluctuate rapidly and over wide ranges to reflect new information as occur. Events that usually cause increased price volatility could be associated but not limited to unexpected economic events, market and/or corporate announcements, terror attacks, natural disasters or other unforeseen events that are outside the control of the Firm and/or the Client.

Market volatility will have a direct impact on your profitability and it is possible that all your trades will be stopped-out, regardless of their profitability. It is your responsibility to monitor the required margin of your open positions to ensure that you have sufficient funds in your account to avoid stop-outs.

Gapping occurs when market moves suddenly in any direction and price jumps from one level to another with no trading activity in between. Gapping could cause price to pass determined stop loss levels; this occurrence is referred as “Slippage” or it can be said that the price has “slipped”. Slippage is the difference between the expected/set price and the execution price. Where prices “slip”, any orders will be executed at the next available price. Therefore, “stop loss” orders on open positions cannot guarantee the limit of loss.

Under certain market conditions the Company may be unable to execute your instructions at the requested price and the next available price could be significantly worse that the predefined/requested level. You acknowledge that at times of excessive deal flow or high volatility, you may face some difficulties/delays in modifying or executing orders.

You should understand that the market conditions and the operational rules of certain markets, trading hours, dealing room hours etc, affect the capacity of the company to effect transactions or liquidate/offset open positions and may increase the risk of loss.

The Company may, in its reasonable opinion, determine that an emergency or an exceptional market condition exists (a “Force Majeure Event”). A Force Majeure Event shall include, but is not limited to the following – “any act, event or occurrence (including without limitation any strike, riot or commotion, interruption or power supply or electronic or communication equipment failure).

CLIENT ASSETS

All funds belonging to you shall be designated as “Client Money” and be kept in one or more segregated bank accounts, separated from the Company’s money. The Client Money will be pooled with money belonging to other clients. The Company may maintain designated client money accounts with institutions within or outside the European Economic Area (“EEA”).

It could be possible that local legislation or specific rules may govern the extent to which you may recover money in the event of insolvency/bankruptcy. The Company does not accept any responsibility/liability for any losses resulting from the insolvency, acts or omissions of any third party.

PRICES AND COST

You understand that commissions, fees and other charges may be applicable, and as such these charges will affect/reduce the profit (if any), or increase the loss. Before trading in financial instruments, you should make yourself aware of all charges for which you will be liable, whether such charges are fixed amount or variable.

You understand that the profit or loss for transactions in foreign currency-denominated contracts will be affected by the fluctuations in currency rates when there is a need to convert from the currency denomination of the contract into another currency.

You understand that there is the risk that the financial instruments may be or become the subject to tax and/or any other applicable due amount(s) as per legislation, which will become your responsibility to carry out.

RISK WARNING

CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 81% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with Windsor Brokers Ltd.  You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.

Μενού

Tα CFDs είναι σύνθετα προιόντα και εμπεριέχουν υψηλό κίνδυνο και ενδέχεται να μην είναι κατάλληλα για όλους τους επενδυτές, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια χρημάτων λόγω μόχλευσης. Το 81% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση CFDs με αυτόν τον πάροχο. Bεβαιωθείτε ότι αντιλαμβάνεστε πλήρως πως λειτουργούν τα CFDs, τους επενδυτικούς σας στόχους, το επίπεδο εμπειρίας, και τον υψηλό κίνδυνο απώλειας των χρημάτων σας