Στίρηξη για τις επενδύσεις σας με μια ολοκληρωμένη σειρά από οικονομικούς υπολογιστές

Υπολογίστε το κέρδος η την απώλεια μίας επένδυσης, βάση τα ακόλουθα στοιχεία:  νομίσμα βάσης λογαριασμού, τιμή ανοίγματος, κατεύθυνση, μέγεθος συναλλαγής και τιμή κλεισίματος. 

Ο υπολογιστής μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περισσότερα από 16 ζεύγη νομισμάτων. Για νομίσματα τα οποία δεν βρίσκονται ανάμεσα στα 16 ζεύγη, μπορείτε να εισάγετε την τιμή ανοίγματος και κλεισίματος έτσι ώστε να γίνει ο υπολογισμός. 

Ας ξεκινήσουμε!

*Το κεφάλαιό σας διακινδυνεύει

Tα CFDs είναι σύνθετα προιόντα και εμπεριέχουν υψηλό κίνδυνο και ενδέχεται να μην είναι κατάλληλα για όλους τους επενδυτές, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια χρημάτων λόγω μόχλευσης. Το 81.9% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση CFDs με αυτόν τον πάροχο. Bεβαιωθείτε ότι αντιλαμβάνεστε πλήρως πως λειτουργούν τα CFDs, τους επενδυτικούς σας στόχους, το επίπεδο εμπειρίας, και τον υψηλό κίνδυνο απώλειας των χρημάτων σας